Yhdistyksemme

 

Suomen Ekokosmetologit ry:n eettiset periaatteet ja toimintatavat

Suomen Ekokosmetologit ry on vuonna 2010 perustettu ihonhoidon ammattilaisten rekisteröimä yhdistys.

Yhdistyksen logo symboloi kukkaa & aurinkoa. Siinä on seitsemän terälehteä, jotka edustavat ekokosmetologin ammattiin liittyviä tärkeitä laatutekijöitä.

Näitä ovat: Kasvu, läsnäolo, korkea laatu, biosertifioitu  luonnonkosmetiikka, sisäinen ja ulkoinen kauneus, rehellisyys ja puhtaus.

 

Yhdistys on perustettu kehittämään ja ylläpitämään ekologisesti vastuullista, luonnonmukaista ja kokonaisvaltaista hoitamista kestävän kehityksen periaattein.

Ekologisuus, luonnonmukaiset raaka-aineet, luomulaatuisuus ja ympäristöystävällisyys ovat tuotteilta vaadittuja ominaisuuksia.

Yhdistyksen päätavoitteina on jakaa tietoa, ylläpitää ja kehittää biosertifioidun luonnonkosmetiikan tunnettavuutta ammattilaisille ja kuluttajille. Tavoitteina on edistää ekokosmetologien yhteenkuuluvuutta ja kehittymistä omassa työssään. Tavoitteisiin kuuluvat myös ihmisen kehon, mielen ja sielun hyvinvoinnin edistäminen.

 

Ekokosmetologien nimen ja logon saa käyttöönsä ekokosmetologi, joka on Suomen Ekokosmetologit ry:n jäsen. Suomen Ekokosmetologit ry:n jäsenyyden kriteerit tulee täyttää ekoeettisesti sekä tuotteiden osalta; Pääsääntöisesti ekokosmetologi käyttää työssään biosertifioitua luonnonkosmetiikkaa ja täydentää ammatillisuuttaan luonnonkosmetiikan INCI -koulutuksilla. Lisätietoja ja tarkennuksia voi pyytää yhdistyksen perustajajäseniltä.

 

Ekokosmetologit sitoutuvat noudattamaan yhteisesti sovittuja ekoeettisiä periaatteita;

♥ Kauneudenhoitoa ihmistä ja luontoa kunnioittaen

♥ Hoitolasarjojen on täytettävä biosertifioidulle luonnonkosmetiikalle asetetut vaatimukset

♥ Tuote- ja raaka-ainetuntemusta luonnonkosmetiikasta tulee opiskella

♥ Käsityömäisyyttä ja läsnäolemisen taitoa kunnioitetaan

♥ Ihmistä ja ympäristöä kuormittavia kemikaaleja vältetään

♥ Toiminta on rehellistä ja tiedottaminen avointa

 

Yhdistyksemme jäsen maksaa liittymismaksun 65€ ja jäsenmaksu on sitä seuraavilta vuosilta 45€.

 

 

Hoitolassa käytettävien päätuotesarjojen kuuluisi täyttää luontaiskosmetiikalle asetetut kriteerit. 

Yhdistyksemme jäsenet eivät tee ripsien pidennyksiä, ei rakennekynsiä, eikä geelilakkausta.

 

Lisää ei sallituista aineista täällä