Yhdistyksemme

Suomen Ekokosmetologit ry on vuonna 2010 perustettu ihonhoidon ammattilaisten, koulutettujen kosmetologien rekisteröimä yhdistys. 

Yhdistyksemme  toimii vapaaehtoisten jäsenten voimin.


Suomen Ekokosmetologit ry:n eettiset periaatteet ja toimintatavat

Yhdistys on perustettu kehittämään ja ylläpitämään ekologisesti vastuullista, luonnonmukaista ja kokonaisvaltaista hoitamista kestävän kehityksen periaattein. Ekologisuus, luonnonmukaiset raaka-aineet, luomulaatuisuus ja ympäristöystävällisyys ovat tuotteilta vaadittuja ominaisuuksia.

Yhdistyksen logo symboloi kukkaa & aurinkoa. Siinä on seitsemän terälehteä, jotka edustavat ekokosmetologin ammattiin liittyviä tärkeitä laatutekijöitä. 

Näitä ovat: Kasvu, läsnäolo, korkea laatu, biosertifioitu  luonnonkosmetiikka, sisäinen ja ulkoinen kauneus, rehellisyys ja puhtaus.

Yhdistyksen päätavoitteina on jakaa tietoa, ylläpitää ja kehittää biosertifioidun luonnonkosmetiikan tunnettavuutta ammattilaisille ja kuluttajille. 

Tavoitteina on edistää ekokosmetologien yhteenkuuluvuutta ja kehittymistä omassa työssään. Tavoitteisiin kuuluvat myös ihmisen kehon, mielen ja sielun hyvinvoinnin edistäminen.

Ekokosmetologien  logon saa käyttöönsä ekokosmetologi, joka on Suomen Ekokosmetologit ry:n jäsen. Suomen Ekokosmetologit ry:n jäsenyyden kriteerit tulee täyttää ekoeettisesti sekä tuotteiden osalta;

Pääsääntöisesti ekokosmetologi käyttää työssään biosertifioitua luonnonkosmetiikkaa ja täydentää ammatillisuuttaan luonnonkosmetiikan INCI -koulutuksilla

Ekokosmetologit sitoutuvat noudattamaan yhteisesti sovittuja ekoeettisiä periaatteita;

♥ Kauneudenhoitoa ihmistä ja luontoa kunnioittaen

♥ Hoitolasarjojen on täytettävä luomusertifioidulle luonnonkosmetiikalle asetetut vaatimukset

♥ Tuote- ja raaka-ainetuntemusta luonnonkosmetiikasta tulee opiskella

♥ Käsityömäisyyttä ja läsnäolemisen taitoa kunnioitetaan

♥ Ihmistä ja ympäristöä kuormittavia kemikaaleja vältetään

♥ Toiminta on rehellistä ja tiedottaminen avointa